Gastvrij; dat zijn wij!

Na een succesvol “Jeroen Bosch” jaar in 2016 waarin een grote groep vrijwilligers op strategische punten in de stad bezoekers de weg wees en van informatie voorzag, gingen al gauw stemmen op om bezoekers van onze stad altijd een warme ontvangst te geven. Ook de gastvrouwen en gastheren wilden graag door met dit nuttige werk.

Met dank aan het MIF (Maatschappelijk Initiatieven Fonds) van de Gemeente ’s-Hertogenbosch was op 7 april 2017 de Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch een feit.

Trots op ’s-Hertogenbosch

De Stichting ’s-Hertogenbosch bestaat uit louter vrijwilligers. Zowel de werkzaamheden van de mensen “op straat” als de coördinerende en bestuurlijke taken worden uitgevoerd door enthousiaste en gedreven vrijwilligers.

Stuk voor stuk mensen die houden van ‘s-Hertogenbosch en graag een steentje willen bijdragen om bezoekers van deze mooie stad een warm welkom te bieden. De vrijwilligers zijn te herkennen aan de felblauwe kleding die hun in de volksmond de geuzennaam “De Blauwe Engelen” gaf.

Onze bestuurssamenstelling

Ans Buys
Ans BuysVoorzitter
Theo Verbruggen
Theo VerbruggenVertrouwenspersoon

Contact? Dat kan per mail of per telefoon. Na een kort voorgesprek kan bekeken worden of er fysiek een gesprek moet plaatsvinden. Bij twijfel mag je natuurlijk ook contact opnemen. Vertrouwelijkheid van de gesprekken is gegarandeerd .

Inge Moors
Inge MoorsSecretaris

Onze bestuurders ontvangen geen vergoeding of presentiegelden, maar enkel een vergoeding van onkosten.

Wij ondersteunen bij
Wij ondersteunen bijEvenementen
Hennie Eerhart
Hennie EerhartPenningmeester

Volg de Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch op social media

Wilt u zich inzetten als gastvrouw of gastheer van ‘s-Hertogenbosch?

De naam van de instelling   Stichting Gastvrij s-Hertogenbosch
Het RSIN/fiscaal nummer   857482099
Contactgegevens   zie pagina “Contact
De doelstelling   zie pagina “Wat doen we
Beleidsplan   Het beleidsplan wordt momenteel herzien.
De bestuurssamenstelling   zie pagina onder “Onze bestuurssamenstelling
De namen van de bestuurders   zie pagina onder “Onze bestuurssamenstelling
Beleidsplan   zie Beleidsplan Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch
Publicatieplicht-ANBI   zie Standaardformulier